Trải bài tarot

Trải bài tarot như thế nào cùng 3 kiểu trải bài phổ biến dễ thực hiện

Nói một cách đơn giản, bài tarot không xấu xa. Chúng chỉ là công cụ hướng dẫn thiêng liêng giúp khai thác trực giác của bạn, kết nối với năng lượng cao hơn (vũ trụ "universe" hay bản thân tối cao "higher-self") và tìm ra những hành động tốt nhất để giúp bạn tiến lên trong hoàn cảnh hiện tại và tương lai.